Şirket Haberleri

8.894.830.000 TL Kâr Açıkladı! 435.000.000 TL Temettü Dağıtacak! – Coinyorumcap

Para Ajansi’nın haberine göre;

Alarko Holding A.Ş. (ALARK) bilançosunu açıkladı! 

Şirket açıkladığı kar artışının hemen ardından bir kısmını temettü ödemesi için ayırdığını açıkladı ve ne kadar temettü ödemesi yapacağını bildirdi. Haberimizin ilerleyen kısımlarında temettü bilgilendirmesini bulabilirsiniz.

2023 yılının 9 aylık döneminde şirketin satışları 6.072.564.000 TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre %20 artış gösterdi.

Şirketin brüt karı 2023 yılının 9 aylık döneminde 721.815.000 TL oldu. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %25 azalış anlamına gelmektedir.

Esas faaliyet karı, 2023 yılının 9 aylık döneminde 2.065.426.000 TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre %92 artış gösterdi.

FAVÖK, 2023 yılının 9 aylık döneminde 374.803.000 TL olarak hesaplandı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %52 azalış göstermektedir.

Şirketin net dönem karı 2023 yılının 9 aylık döneminde 8.894.830.000 TL olarak gerçekleşti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %19 artış anlamına gelmektedir.

2023 yılının 9 aylık döneminde dönen varlıklar 12.939.951.000 TL olarak kaydedildi. Önceki çeyreğe göre %20 oranında bir artış yaşandı.

Duran varlıklar 2023 yılının 9 aylık döneminde 24.221.263.000 TL oldu. Önceki çeyreğe göre %16 oranında bir artış görüldü.

Şirketin finansal borçları 2023 yılının 9 aylık döneminde 3.876.221.000 TL olarak kaydedildi. Önceki çeyreğe göre %39 oranında bir artış yaşandı.

Net borç, 2023 yılının 9 aylık döneminde -4.470.110.000 TL olarak hesaplandı. Önceki çeyreğe göre hafif bir azalma göstererek %4 oranında bir düşüş yaşandı. Bu, şirketin finansal yükümlülüklerini aştığı anlamına gelmektedir.

Özkaynaklar, 2023 yılının 9 aylık döneminde 23.421.478.000 TL olarak kaydedildi. Önceki çeyreğe göre %20 oranında bir artış görüldü.

ALARK yine bugün yayınladığı bir bildiride kar payından 435.000.000 TL’lik bir ödeme yapacağını açıkladı.

Ödenecek temettünün oranı %20,7 olarak belirlendi. Pay başına 0,207 TL ödeme yapacak olan şirket, bu ödeme için hak kullanım tarihini 15 Kasım olarak belirledi.

Şirketin KAP açıklaması ise şöyle oldu:

“Şirketimizin Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kar Payı Rehberi’nin ilgili hükümleri kapsamında, Şirketimizin 29.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden;

01.01.2023 – 30.09.2023 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK’ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 100.050.000,-TL’sinin (“brüt”), 435.000.000,-TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 15.11.2023 tarihinden itibaren hisse başına brüt %23, net %20,70 oranında ‘Kar Payı Avansı’ dağıtılmasına,

karar verilmiştir.

3.Satırdaki Net Dönem Karı:Ortaklığın net dönem karı 9.190.499.480,-TL olup, bu tutara dahil olan 295.668.962,-TL kontrol gücü olmayan paylara ait dönem karı dikkate alındığında, 8.894.830.518,-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.”

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu