Hisse Önerileri

Aksa Enerji Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (14.06.2024) Hisse Önerileri

Öneri: AL

Hedef Fiyat: TRY 55.00
Önceki Hedef Fiyat: 47.50 TL
Getiri Potansiyeli: %14

Enflasyon muhasebesi uygulanmış finansallarına göre 1Ç24’de 726mn TL net kar açıkladı.

Aksa Enerji’nin enflasyon muhasebesi (TMS-29 etkisi) uygulanmış finansallarına göre net kar rakamı 1Ç24’de yıllık bazda %55 düşüşle 726 milyon TL seviyesinde (1Ç23:1,605 milyon TL) gerçekleşti.

Şirket’in TMS-29 etkisi dâhil 1Ç24’te düşen net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı ayrıca 71 milyon TL ertelenmiş vergi gideri kaydetmesi (1Ç23’te 410 milyon TL ertelenmiş vergi gelirine karşılık) ve 234 milyon TL net parasal pozisyon zararı net kar rakamını 1Ç24’te olumsuz etkileyen etmenler oldu. Şirket’in net satış gelirleri azalan spot elektrik fiyatları ve azalan enerji ticaret faaliyetleri nedeniyle -TMS-29 etkisi dâhil- yıllık bazda %59,1 düşüşle 1Ç24’de 5,862 milyon TL seviyesine geriledi. Şirket’in toplam elektrik satış hacmi (Afrika ve Asya bölgesi hariç) 1Ç24’de yıllık bazda %44 düşüşle 1.263 Gwh seviyesinde gerçekleşirken, ortalama spot elektrik fiyatları 1Ç24’de yıllık bazda %27 düşüşle 2.030 TL/Mws (1Ç23: 2.787 TL/Mws) seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in yurtiçi satış gelirleri 1Ç24’de yıllık bazda %68 düşüşle 3.924 milyon TL seviyesine gerilerken, yurtdışı santrallerinin (Afrika ve Özbekistan) toplam satış gelirleri yıllık bazda %14 düşüşle 1.938 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in toplam FAVÖK rakamı net satış gelirlerindeki düşüşe paralel yıllık bazda %59,9 düşüşle 1.180 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirket’in yurtiçi operasyonlarının FAVÖK rakamı 1Ç24’de yıllık bazda %75 düşüşle 349 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, yurtdışı operasyonların FAVÖK rakamı ise %20 azalışla 1.075 milyon TL seviyesine geriledi. Artan satış maliyetleri ve faaliyet giderleri sonrası Şirket’in 1Ç23’te %18,7 ve %20,5 seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjları 1Ç24’te sırasıyla %17,0 ve %20,1 seviyesine geriledi. Şirket’in öte yandan net finansman gelirlerinin 1Ç24’de artan kur farkları nedeniyle 619 milyon TL seviyesine (1Ç23’te 426 milyon TL net finansman giderine karşılık) yükselmesi ve ayrıca 1Ç24’de net diğer gelirlerin 264 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesi (1Ç23:56 milyon TL) net kar rakamını destekleyen gelişmeler oldu.

Şirket’in TMS-29 etkisi dâhil YS23’de 11.769 milyon TL olan net finansal borç pozisyonu 1Ç24’de 16.250 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, Şirket’in 1Ç24’de Net borç/FAVÖK oranı ise 2.63x seviyesinde gerçekleşti (YS23: 1.48x). Şirket’in 1Ç24’de FAVÖK ve net kar rakamının geçen senenin aynı dönemine göre altında kalması nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin negatif olması beklenebilir. Şirket’in 1Ç24 sonuçları sonrası AKSEN için 55.00 TL yeni hedef pay fiyatımız ile “AL” önerimizi koruyoruz. Aksa Enerji’nin hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %14 prim potansiyeli taşımaktadır. Öte yandan Şirket payları yıl başından bu yana %67 yükselirken, BİST’e göre relatif olarak %20 üstünde işlem görmüştür.

Kaynak: Şeker Yatırım

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu