Hisse Önerileri

Bim Birleşik Mağazalar Hisse Önerisi / Deniz Yatırım – (13.06.2024) Hisse Önerileri

Öneri: AL

Mevcut Fiyat (TL) 488.50
Hedef Fiyat (TL) 663.00
Getiri Potansiyeli (%) 36%

Bilanço Değerlendirmesi / Değerlendirme: Olumlu

Enflasyon muhasebesi uygulanmış verilere göre, Bim Birleşik Mağazalar, 1Ç24’te 103.768 milyon TL satış geliri, 4.449 milyon TL FAVÖK ve 3.878 milyon TL net kar açıkladı. Muhasebe değişikliği nedeniyle 1Ç24 finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 5.684 milyon TL’lik olumlu etki oluştu. Enflasyon muhasebesi etkilerini içeren 1Ç24 finansallarında, satış geliri, FAVÖK ve net karda artış görüldü. Asgari ücret sebebiyle artan faaliyet giderlerine rağmen karlılık marjları geçen seneye kıyasla daha iyi performans gösterdi.

Açıklanan finansal sonuçları ilk çeyrek açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.

■ Finansal verilere geçmeden önce 1Ç24 operasyonel verilere bakacak olursak; Şirket’in müşteri trafik artışı yıllık bazda %5 artış gösterirken, bu çeyrekte 309 yeni mağaza açılışı gerçekleştirildi. Günlük bazda geçen yıla kıyasla aynı mağaza satışı %73,9, alışveriş başına sepet hacmi ise %65,6 artış gösterdi.

TMS 29 dahil verilere göre:

■ Bim Birleşik Mağazalar’ın satış geliri 1Ç24’te yıllık bazda %17 artarak 103.768 milyon TL olarak gerçekleşti.

■ 1Ç24’te yıllık bazda FAVÖK %48 artışla 4.449 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı 0,9 puan artışla %4,3 seviyesinde gerçekleşti. Asgari ücrette yapılan düzenlemeyle birlikte faaliyet giderleri/satış rasyosu geçen seneye kıyasla 1,0 puan artarken, brüt kar marjındaki 2,0 puanlık artış sonucunda karlılık geçen seneye kıyasla daha iyi performans gösterdi.

■ Şirket, 1Ç24’te yıllık bazda %233 artışla 3.878 milyon TL net kar açıkladı. Net kar marjı 2,4 puan artarak %3,7 olarak gerçekleşti. Ayrıca, muhasebe değişikliği nedeniyle parasal kazanç/kayıp kalemi altında 5.684 milyon TL’lik olumlu etki oluştu. Ek olarak, azalan vergi gideri ve artan net diğer gelirler net karı destekleyen diğer faktörler oldu.

■ 1Ç24 dönem sonu itibariyle Şirket’in 17.549 milyon TL net borç pozisyonu bulunmaktadır (4Ç23: 17.662 milyon TL net borç). Net borç/FAVÖK oranı ise 1Ç24 dönem sonu itibariyle 1,2x seviyesindedir (4Ç23: 1,3x).

TMS 29 etkisi hariç verilere göre:

■ Bim Birleşik Mağazlar’ın satış geliri, 1Ç24’te %95 artarak 100.296 milyon TL olarak gerçekleşti.

■ 1Ç24’te FAVÖK %144 artışla 7.660 milyon TL seviyesine yükselirken, FAVÖK marjı %7,6 seviyesinde gerçekleşti.

■ Şirket, 1Ç24’te 4.425 milyon TL net kar elde etmiştir.

■ Şirket, TMS29 hariç 2024 yılı beklentilerini paylaşmıştı. Buna göre; i) Satışlarda %75 (±5) büyüme, ii) %7,5-8,0 FAVÖK marjı ve iii) %3,0-3,5 satışlara oranla yatırım harcaması beklenmektedir. Ayrıca, Fas için 100, Mısır için ise 70 mağaza açılması planlanmaktadır.

■ Genel değerlendirme: Şirket’in açıkladığı finansal sonuçlar çerçevesinde, BIMAS için 12-aylık hedef fiyatımızı 618,80 TL’den 663,00 TL’ye revize ediyor, AL önerimizi devam ettiriyoruz. BIMAS’ı 16 Ocak 2023 tarihinden bu yana Model Portföyümüzde taşıdığımızı da hatırlatmak isteriz. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 endeksinin %19 üzerinde performans göstermiştir.

Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 16,3x F/K ve 20,7x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir.

Kaynak: Deniz Yatırım

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu