Hisse Önerileri

BİM Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (13.06.2024) Hisse Önerileri

Öneri: “AL”

Hedef Fiyat: 660.80 TL
Önceki Hedef Fiyat: 525.60 TL
Getiri Potansiyeli: 35.3%

Güçlü operasyonel sonuçlarla başarılı ilk çeyrek performansı…

Bim 1Ç24’te TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarına göre 3.878mn TL net kâr açıkladı (1Ç23: 1.165mn TL). Satış gelirlerinde yakalanan %17’lik reel büyüme, faaliyetlerle ilgili diğer gelir & karlarda artış, kira sertifikaları & yatırım fonlarından elde edilen yatırım faaliyetlerinden gelirlerde yükseliş ve bu dönem kaydedilen 5.684mn TL’lik parasal kazanç sayesinde Şirket, 1Ç24’te yıllık %236’lık artışla 3.878mn TL net kar rakamı kaydetmiştir. Net kar marjı 1Ç24’te, 1Ç23’e göre 2.4yp yükseliş göstererek %3,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK rakamı ise güçlü seyrederek 1Ç24’te 4.449mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri açısından bakıldığında Şirket, TMS 29 etkileri dahil yıllık reel %17’lik artışla 103.768mn TL’lik net satış geliri açıklamıştır (1Ç23: 88.628mn TL).

TMS 29 etkileri hariç bakıldığında ise Şirket; 1Ç24’te yıllık %227’lik artışla 4.425mn TL’lik net kar elde etmiştir (1Ç23: 1.354mn TL). Bu çeyrekte Şirket güçlü operasyonel performans, elde edilen yüksek net satış gelirleri, mağaza trafiğindeki iyileşme ve mağaza açılışlarındaki kuvvetli trend sayesinde güçlü net satış gelirleri rakamı açıklamıştır. Net satış gelirleri, yükselen sepet hacmi (1Ç24: 158,97 TL, 1Ç23: 96,01 TL) (+%65,6), artmakta olan mağaza sayısının pozitif katkısıyla (1Ç24: 12.791, 1Ç23: 11.525, yıllık %11’lik büyüme – 1Ç24: 268 yeni Bim Türkiye, 24 Bim Fas, 9 Bim Mısır, 8 yeni FİLE mağazası açılışı) 1Ç24’te yıllık %95’lik artışla 100.296mn TL seviyesine ulaşmıştır (1Ç23: 51.335mn TL). Diğer taraftan; Şirket’in kendi markalı ürünlerinin satış içerisindeki payı ise 1Ç24’te %60 olarak gerçekleşmiştir. Bu çeyreği TMS 29 hariç (TFRS-16 dahil) %7,6 FAVÖK marjı ile sonuçlandıran Bim, 1Ç24’te operasyonel taraftaki “Sepet Hacmi”/“Mağaza Başına Günlük Satış Hacmi” (1Ç24: 88.842 TL, 1Ç23: 51.086 TL, yıllık %73,9’luk artış) bazlı yükselişle yıllık %144’lük artışla 7.660mn TL FAVÖK rakamı elde etmiştir (TMS 29 Hariç). Şirket, güçlü seyreden mağaza açılışlarının yanı sıra bölge deposu yatırımlarına bu çeyrekte de devam etmiştir. Şirket’in nakit pozisyonu (TMS 29 hariç), 1Ç24’te 4Ç23’e göre yükseliş göstermiş, 1Ç24 sonu itibariyle 4.814mn TL olarak oldukça güçlü seyretmiştir (4Ç23: 3.607mn TL). Kısa vadeli finansal varlıklar dâhil olmak üzere Şirket’in 1Ç24 sonu itibariyle nakit pozisyonu ise 4Ç23’e göre yıllık bazda %35,1 yükseliş göstererek yaklaşık 9.4mlyr TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yurtiçi ve yurtdışı mağaza ağı büyümesi, 1Ç24’te de tüm hızıyla devam etti.

✓ FİLE markası, 1Ç24’te yurtiçi mağaza ağına 8 yeni FİLE mağazası daha ekleyerek 244 FILE mağazasına ulaşmıştır. File mağazalarının Şirket’in toplam satışları içerisindeki payı ise 1Ç24’te %7 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde mobil alışveriş platformu olarak da hizmet veren File’nin satışlarının 1Ç24 itibariyle %5’ini online satışlar oluşturmaktadır. Şirket, 2024 yılında 40 adet FİLE mağaza açılışı öngörmektedir.

✓ Fas operasyonlarında Şirket, 1Ç24’te toplamda 711 adet mağaza sayısına ulaşmıştır. Fas operasyonlarının 1Ç24’te net satış gelirleri 4,4mlyr TL’ye ulaşmıış, FAVÖK’teki payı ise %4 olarak gerçekleşmiştir (TMS 29 etkisi hariç). Şirket, 2024 yılında Fas’ta +100 mağaza açılışı hedeflemiştir. Mısır’da ise Şirket, 1Ç24 sonunda toplamda 365 mağaza sayısı ile hizmet vermiştir. Mısır operasyonlarının ise 1Ç24’te net satış gelirleri 1,2mlyr TL’ye ulaşmış, FAVÖK’teki payı ise %1 olarak gerçekleşmiştir (TMS 29 etkisi hariç). Şirket, 2024 yılında Mısır’da +70 mağaza açılışı hedeflemiştir.

Kaynak: Şeker Yatırım

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu