Borsa

Emisyon Primi Nedir?

Parafesor’ün haberine göre;

Emisyon primi, bir şirketin hisse senedi ihraç ettiğinde, hisse başına alınan nominal değer üzerindeki ek tutarı ifade eder. Bu durum, şirketin sermayesini artırmak amacıyla yeni hisseler çıkardığı zaman ortaya çıkar. 

Yatırımcılar tarafından şirkete yatırılan paranın bir kısmı, sermaye artırımı yoluyla edinilen hisse senetlerinin nominal değeri için kullanılırken, hisselerin piyasa değeri ile nominal değeri arasındaki fark, bu prim olarak şirketin bilançosuna eklenir. 

Emisyon primi, şirketin öz sermayesinin bir parçası olarak kaydedilir ve genellikle şirketin genel rezervlerini güçlendirmek, borç ödemek veya yeni yatırımlar yapmak için kullanılır. Bu kavram, şirketin mali sağlığı ve piyasa değerinin bir göstergesi olarak kabul edilir ve sermaye piyasalarında önemli bir rol oynar.

Emisyon Primi Ne İşe Yarar?

Emisyon primi, anonim şirketlerin sermaye artırımlarında ortaya çıkan, hisse senetlerinin itibari değerleri ile piyasa değerleri arasındaki farktır. Örneğin, bir şirketin pay senedinin itibari değeri 1 TL olarak belirlenmişse ve bu paylar piyasada 4 TL’ye satılıyorsa, 1 TL’lik nominal değer ile 4 TL’lik satış fiyatı arasındaki 3 TL’lik fark emisyon primi olarak adlandırılır. Bu prim, şirketin mali gücünü ve piyasadaki değerini yansıtan önemli bir göstergedir. Şirketler, bu primi genellikle öz sermayelerini güçlendirmek, borçları ödemek veya yeni yatırımlar yapmak için kullanır. Bu durum, hem şirketin finansal yapısını kuvvetlendirir hem de yatırımcılar için ek bir değer yaratır.

emisyon-primi-nedir-3

Emisyon Primli Pay Çıkarabilmek için Gerekenler Nelerdir?

Bir şirketin emisyon primli pay çıkarabilmesi için bazı önemli şartlar yerine getirilmelidir. Öncelikle, şirketin esas sözleşmesinde payların itibari değerlerinin üzerinde bir bedelle ihraç edilebileceğine dair bir hüküm bulunması gerekmektedir.

Bu, şirketin hisselerinin piyasa değerinin itibari değerlerinden daha yüksek olduğu durumlarda uygulanır. Ayrıca, şirketin genel kurulunda, bu payların itibari değerden yüksek bir bedelle ihraç edilmesine yönelik bir karar alınması da zorunludur. Bu iki koşul, şirketlerin primli pay çıkarabilmeleri için yasal bir zemin oluşturur ve şirketin mali yapısının güçlendirilmesine katkıda bulunur.

emisyon-primi-nedir-4

Emisyon Primi ve Sermaye-Malvarlığı İlişkisi Nasıl?

  1. Sermaye ve Malvarlığı Arasındaki Fark: Şirketlerin sermayesi, ortaklar tarafından şirketin faaliyetlerini sürdürmek için konulan sabit meblağlardır. Malvarlığı ise şirketin faaliyetleri sonucu değişen, dinamik bir yapıya sahiptir. Gelir ve gider hareketleriyle malvarlığı sürekli olarak değişiklik gösterir.
  2. Emisyon Primli Pay ve Sermaye İlişkisi: Primli pay çıkarılması sırasında, emisyon primi bedeli, şirketin sermayesinin bir parçası haline gelmez. Ancak, bu prim şirketin malvarlığına eklenir ve şirketin finansal kaynakları arasında değerlendirilir.
  3. Emisyon Priminin Şirket Faaliyetlerindeki Rolü: Şirketin faaliyetlerinde kullanılmak üzere önemli bir mali kaynak sağlar. Bu kaynak, şirketin büyümesi, gelişmesi veya borçlarını ödemesi gibi çeşitli ihtiyaçlar için kullanılabilir. Emisyon primli pay ihracı gerçekleştiğinde, yalnızca artırılan sermaye miktarı kadar şirketin sermayesi artar.

Bu açıklamalar, bu priminin şirketler için nasıl değerli bir finansal araç olduğunu ve sermaye ile malvarlığı arasındaki ilişkideki rolünü vurgular.

emisyon-primi-nedir-5

Emisyon Primi Nasıl Hesaplanır?

Emisyon priminin hesaplanması, şirketin hisse senetlerini nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle satması durumunda ortaya çıkar. İki ayrı örnek üzerinden emisyon priminin nasıl hesaplandığını açıklayabiliriz:

  1. İlk Örnek: Nominal değeri 10.000 TL olan bir pay senedinin, genel kurul kararıyla 15.000 TL olarak ihraç edilmesi durumunda, 10.000 TL nominal bedel sermayenin bir parçası olarak kabul edilirken, kalan 5.000 TL emisyon primi olarak şirket kayıtlarına geçer​​.
  2. İkinci Örnek: 20.000 TL sermayeli bir şirketin iki ortağı varken, bir yatırımcının %20 hisse karşılığında 50.000 TL yatırım yapması durumunda, bu yatırımın 5.000 TL’si sermaye artışı için kullanılır ve kalan 45.000 TL emisyon primi olarak kaydedilir. Bu durumda, şirketin malvarlığında artış olur ve diğer ortakların hisselerindeki pay %40’a düşer, böylece büyük hisse kaybının önüne geçilmiş olur​​.

Bu örnekler, bu priminin hesaplanmasının, şirketin nominal değeri üzerinden ihraç ettiği hisselerin piyasa değeri arasındaki farka dayandığını göstermektedir. Emisyon primi, bu farkın şirket kayıtlarına eklenerek, şirketin sermaye yapısını güçlendiren bir finansal kaynak olarak kullanılır.

 

Doğru bir yaklaşım için güncel vergi değerleri hakkında mali müşavir veya finansal bir uzmandan destek almanız tavsiye edilir.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu