Şirket Haberleri

Enerji Şirketinden Temettü Açıklaması! – Coinyorumcap

Para Ajansi’nın haberine göre;

MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. (MOGAN), 2023 mali yılında temettü dağıtmama kararı aldı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ( KAP) yapılan açıklamaya göre, bu karar, şirketin Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, ilgili mevzuat ve şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde alındı.

12 Haziran 2024 tarihli ve 678 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen ve 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak olan kar dağıtım önerisine göre, Vergi Usul Kanunu (VUK) yasal kayıtlarına göre 2023 hesap dönemi için net dağıtılabilir dönem karı oluşmamıştır. Bu nedenle, herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. Bu durum, 2023 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Ayrıca, Genel Kanuni Yedek Akçe’nin (Yasal Kayıtlara Göre) nominal/düzeltilmemiş tutarı 121.269,74 TL iken, yasal kayıtlara 1.739.419,12 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı yansıtılmıştır. Bu bilgi, şirketin mali sağlamlığını koruma ve gelecekteki belirsizliklere karşı hazırlıklı olma çabasının bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

KAP açıklaması:

Şirket Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği (“Kâr Payı Tebliği”), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, ilgili mevzuat ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası kapsamında; 12.06.2024 tarih ve 678 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen ve 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak olan Şirket Kar Dağıtım Önerisi çerçevesinde,VUK yasal kayıtlarına göre 2023 hesap dönemi için net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiş olup; bu durumun 2023 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. – 2 Nolu Açıklamada yer alan, “Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)” tutarı olan 121.269,74 TL nominal/düzeltilmemiş tutar olup, yasal kayıtlara 1.739.419,12 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı yansıtılmıştır.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu