Şirket Haberleri

Holding Şirketinde Ciddi Kayıp! 27.614.000 TL Zarar Açıkladı! – Coinyorumcap

Para Ajansi’nın haberine göre;

Mazhar Zorlu Holding ( MZHLD) 2024 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Mazhar Zorlu Holding A.Ş. (MZHLD), 2024 yılının birinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin gelir tablosu ve bilançosu, geçen yılın aynı dönemi ve 2023 yılının son çeyreği ile karşılaştırıldığında önemli değişiklikler gözlemlenmektedir.

2024 yılı birinci çeyreğinde şirketin satışları 392.822.000 TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2023 yılının aynı dönemindeki 460.941.000 TL’ye göre %15 oranında bir düşüşü işaret ediyor. Brüt kar ise 2024’ün ilk çeyreğinde 22.901.000 TL olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 116.492.000 TL idi ve %80 oranında bir azalma yaşandı. Esas faaliyet karı ise 2024 yılı birinci çeyreğinde -46.019.000 TL olarak gerçekleşmiş ve 2023 yılının aynı dönemindeki 49.743.000 TL’ye göre ciddi bir düşüş göstermiştir.

FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar), 2024 yılı birinci çeyreğinde -43.090.000 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2023 yılının aynı dönemindeki 55.024.000 TL’ye göre olumsuz bir tablo sergilemiştir. Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları) incelendiğinde, 2024 yılı birinci çeyreğinde -9.308.000 TL net parasal pozisyon kaybı kaydedildiği, 2023 yılının aynı döneminde ise 6.862.000 TL net parasal pozisyon kazancı elde edildiği görülüyor. Bununla birlikte, net dönem karı 2024 yılı birinci çeyreğinde -27.614.000 TL olarak gerçekleşmiş ve 2023 yılının aynı dönemindeki 1.452.000 TL’ye göre ciddi bir kayıp göstermiştir.

Bilanço tarafında ise dönen varlıklar 2024 yılı birinci çeyreğinde 637.233.000 TL olarak kaydedildi. Bu rakam, 2023 yılının son çeyreğindeki 663.041.000 TL’ye göre %4 oranında bir düşüşü ifade ediyor. Duran varlıklar ise 2.567.804.000 TL olarak gerçekleşmiş ve 2023 yılının son çeyreğindeki 2.497.082.000 TL’ye göre %3 oranında bir artış göstermiştir. Toplam varlıklar 2024 yılı birinci çeyreğinde 3.205.038.000 TL olarak kaydedildi. 2023 yılının son çeyreğinde bu rakam 3.160.123.000 TL idi ve %1 oranında bir artış yaşandı.

Finansal borçlar 2024 yılı birinci çeyreğinde 58.916.000 TL olarak kaydedildi. 2023 yılının son çeyreğinde bu rakam 42.058.000 TL idi ve %40 oranında bir artışı ifade ediyor. Net borç ise 2024 yılı birinci çeyreğinde 44.784.000 TL olarak kaydedildi. 2023 yılının son çeyreğinde net borç 29.493.000 TL idi ve %52 oranında bir artış göstermiştir. Özkaynaklar, 2024 yılı birinci çeyreğinde 71.584.000 TL olarak gerçekleşmiş ve 2023 yılının son çeyreğindeki 99.393.000 TL’ye göre %28 oranında azalma göstermiştir.

Mazhar Zorlu Holding A.Ş.’nin 2024 birinci çeyrek finansal sonuçları, şirketin bazı temel kalemlerinde ciddi düşüşler yaşandığını ortaya koymaktadır. Satışlar ve brüt karda düşüşler gözlemlenirken, esas faaliyet karı ve FAVÖK’te olumsuz sonuçlar dikkat çekmektedir. Şirketin net dönem karında önemli bir kayıp yaşanması, genel performans açısından olumsuz bir tablo çizmektedir. Özkaynaklardaki %28’lik azalma ve net borçtaki %52’lik artış, finansal yapının zayıfladığına işaret etmektedir. Ancak, duran varlıklardaki %3’lük artış ve toplam varlıklardaki %1’lik artış, şirketin varlık tabanını koruduğunu göstermektedir. Finansal borçlardaki %40’lık artış ise dikkatle izlenmesi gereken bir diğer önemli noktadır.

Genel olarak, Mazhar Zorlu Holding A.Ş.’nin 2024 birinci çeyrek performansı, şirketin finansal yapısında zayıflamalar olduğunu göstermekte olup, gelecek dönemler için stratejik adımların atılması gerektiğine işaret etmektedir.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu