Hisse Önerileri

İş GYO Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (14.06.2024) Hisse Önerileri

Öneri: “AL”

Kapanış Fiyatı: 15,33 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 28,10TL

“İş GYO İlk Çeyrekte 104mn TL Net Dönem Zararı Kaydetti…”

İş GYO 1Ç2024 döneminde 103,7mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde 585,3mn TL net dönem karı elde edilmişti.

Şirket’in satış gelirleri 1Ç2024’te 355,1mn TL gerçekleşerek yıllık %8,9 oranında artış göstermiştir. Kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil) %10 yükselerek 306,9mn TL’ye çıkarken, konut satış gelirleri 8mn TL (1Ç2023: 37,6mn TL) olmuştur. Şirket’in brüt karı 296,4mn TL ile yıllık %14,5 oranında artarken, operasyonel giderler %18,7 oranında düşmüş ve 48,3mn TL olmuştur. Öte yandan, stok değer düşüklüğü ve finansal varlıkların gerçeğe uygun değer kaybı kaynaklı 423,7mn TL net diğer gider (1Ç2023: 36,6mn TL net gider) yazılmıştır. Bunlara bağlı olarak faaliyet zararı 175,6mn TL’yi göstermiştir. İş GYO’nun yılın ilk çeyreğindeki FAVÖK’ü ise 252mn TL ile geçen yılın ilk çeyreğine göre %24 oranında artış gösterirken, FAVÖK marjı 8,6 puan iyileşerek %71’e çıkmıştır. Artan faiz giderleri ile birlikte bu çeyrekte 596,8mn TL net finansman gideri (1Ç2023:371,9mn TL net finansman gideri) ve 667,8mn TL net parasal kazanç (1Ç2023: 805,5mn TL net parasal kazanç) yazan Şirket’in net dönem zararı 103,7mn TL olmuştur.

Çeyreksel bazda net borçta önemli bir değişim gözlenmemiş ve yılın ilk çeyreğindeki net borç 4.358mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tamamı TL olan toplam finansal borcun %62’si kısa vadelidir. Diğer yandan, net borcun faaliyet karlılığına oranı görece yüksek kalmaya devam ederken, toplam finansal borçların aktiflere oranı %12’dir.

Toplam portföy değeri 32,8 milyar TL’ye ulaşan İş GYO, 13 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, 27,3milyar TL olarak hesapladığımız Net Aktif (Varlık) Değeri’ne (NAD) göre %46 oranında iskontolu işlem görmektedir. Geçtiğimiz dönemlerde de çoğunlukla iskontolu işlem gören İş GYO’nun, son üç ve beş yıllık tarihsel NAD iskonto ortalaması sırasıyla %16 ve %32 oranındadır.

İş GYO’nun gayrimenkul portföyünün %18’i AVM’lerden oluşmaktadır. Öte yandan, ofis yatırımlarının toplam gayrimenkul portföyü içerisindeki payı %50 iken, projeler toplam portföyün %31’ini oluşturmaktadır. Kalan ise stok ve arsalardan oluşmaktadır. Şirket’in kira getirili portföyü toplam gayrimenkul portföyün büyük bir kısmını (%68) oluşturmaktadır. Kira gelirleri içindeki İş Grubu payı %40’dır.

Kaynak: Ziraat Yatırım

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu