Hisse Önerileri

Kalekim Hisse Önerisi / Deniz Yatırım – (13.06.2024) Hisse Önerileri

Öneri: AL

Mevcut Fiyat (TL) 23.50
Hedef Fiyat (TL) 39.06
Getiri Potansiyeli (%) 66%

Bilanço Değerlendirmesi / Değerlendirme: Olumlu

Enflasyon muhasebesi uygulanmış verilere göre, Kalekim, 1Ç24 döneminde 1.439 milyon TL satış geliri, 378 milyon TL FAVÖK ve 104 milyon TL net kar açıkladı. Muhasebe değişikliği nedeniyle 1Ç24 finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 150 milyon TL’lik olumsuz etki oluştu.

Enflasyon muhasebesi etkilerini içeren 1Ç24 finansallarında, satış geliri, FAVÖK ve net karda artışlar gerçekleşti. Artan nakit pozisyonu da göze alındığında açıklanan finansal sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yaratacağı düşüncesindeyiz.

■ Finansal verilere geçmeden önce gelin operasyonel verilere bakalım;

➢ Kuru harç üretim miktarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %38,42 artışla 152.102 ton,

➢ Boya/sıva üretim miktarı önceki yılın aynı dönemine göre %33,17 artışla 4.535 ton,

➢ Beton, çimento kimyasalları ve hammadde üretim miktarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %60,81 artışla 21.518 ton,

olarak gerçekleşmiştir.

■ Kalekim’in satış geliri 1Ç24 döneminde %36 artarak 1.439 milyon TL olarak gerçekleşti.

■ 1Ç24 döneminde FAVÖK %84 artışla 378 milyon TL seviyesine yükselirken, FAVÖK marjı 6,8 puan artışla %26,2 seviyesinde gerçekleşti.

■ Şirket, 1Ç24 döneminde 104 milyon TL net kar açıkladı.

■ Şirket, 1Ç24 döneminde 29 milyon TL seviyesinde net diğer gider (1Ç23: 6 milyon TL net gider) ve 40 milyon TL seviyesinde net finansman geliri (1Ç23: 29 milyon TL net finansman geliri) kaydetti. Ayrıca, muhasebe değişikliği nedeniyle parasal kazanç/kayıp kalemi altında 150 milyon TL’lik olumsuz etki oluştu.

■ 1Ç24 dönem sonu itibariyle Şirket’in 826 milyon TL net nakit pozisyonu bulunmaktadır (2023: 732 milyon TL net nakit).

■ Şirket yılın ilk çeyreğinde işletme faaliyetlerinden 89 milyon TL ve yatırım faaliyetlerinden 49 milyon TL nakit çıkışı yaşadı. Finansman faaliyetlerinden 67 milyon TL nakit girişi sağladı. 1Ç24 dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzerleri, bir önceki çeyreğe göre 61 milyon TL artarak 1.076 milyon TL seviyesine yükseldi.

■ Hatırlayacak olursak Şirket’in 2024 yıl sonu beklentileri; i) dolar bazında %5-10 net satış büyümesi ii) Türkiye satışlarında ton bazında yaklaşık %5-10 büyüme iii) uluslararası satışlarında ton bazında yaklaşık %10-20 büyüme iv) %20-25 aralığında FAVÖK marjı v) 700-800 milyon TL yatırım harcaması vi) net işletme sermayesi/net satışlar oranının yaklaşık %10 olması yönündeydi.

■ Genel Değerlendirme: Mevcut durumda Kalekim için 12-aylık hedef fiyatımızı 39,06 TL, önerimizi de AL yönünde sürdürüyoruz. Hisse, yıl başından itibaren endeksin %19 gerisinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 19,1x F/K ve 8,4x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Kaynak: Deniz Yatırım

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu