Şirket Haberleri

Otomotiv Devinde Patrondan 22 Milyon Lot Satış! – Coinyorumcap

Para Ajansi’nın haberine göre;

DOAS’ta dev patron satışı! Tam 22 milyon lot!

Doğuş Holding A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) sermayesinin %10’unu temsil eden 22.000.000 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul’da işlem gören pay niteliğine dönüştürülmesi için gerekli adımlar atıldı. 

Borsada işlem gören şirketlerin bütün payları borsada işlem görme hakkına sahip değildir. Bir payın borsada işlem görebilmesi için, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayıt altına alınması ve Borsa İstanbul tarafından da seri numarası belirlenerek borsaya kote edilmesi gerekir.

Borsada işlem görme hakkı elde etmiş olan hisseler, genelde halka arz sırasında satılan ve ya sermaye artırımı yoluyla yatırımcıya dağıtılan hisseler olur.

Ancak ortakların elinde, hala borsada işlem görmeyen paylar bulunabilir. Bu paylar borsada satılmak istendiğinde, Borsa İstanbul yönetimine borsada işlem gören paya dönüşüm başvurusu yaparlar.

Borsa İstanbul yönetimi gerekli araştırma ve incelemeleri yapıp payları kayıt altına aldığı zaman da, bu paylar artık borsada satılabilir hale gelmiş olur.

DOAS hisselerinin, işlem gören paya dönüştürüldükten sonra ne amaçla kullanılacağı hakkında bir açıklama yapılmamış. Ancak genellikle işlem gören tipe dönüştürülen hisseler, borsada satış amacıyla kullanılır.

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasına göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11 Haziran 2024 tarihli yazısıyla birlikte onaylı pay satış bilgi formunun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ilan edilmesi gerektiği bildirildi. Bu süreç, Şirket’in sermaye yapısının optimize edilmesi ve payların daha geniş bir yatırımcı kitlesiyle buluşmasını sağlamayı amaçlıyor.

Şirketten gelen KAP açıklaması:

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Doğuş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama:

Kamuyu Aydınlatma Platformu Dikkatine,
Şirketimiz, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin %10’unu temsil eden 22.000.000
TL nominal değerli payların borsada işlem gören pay niteliğine dönüştürülmesi amaçla Sermaye
Piyasası Kurulu Karar Organı’nın i-SPK 128.19 (14.02. 2023) tarih ve 9/178 s.k.) sayılı İlke Kararı ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27’nci maddesi gereği sermaye’nin
%3’ünü aşan Borsa’da işlem gören nitelikte olmayan payların Borsa’da işlem gören niteliğe
dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formu Kurul tarafından onaylanmıştır. Sermaye
Piyasası Kurulundan 11 Haziran 2024 tarihinde elimize ulaşan yazısında onayh pay satış bilgi formunun
KAP’ta ilan edilmesi gerektiği tarafımıza bildirilmiştir. Konuyla ilgili hazırladığımız ön yazıyı ve onaylı
pay satış bilgi formunu ekte bilgilerinize arz ederiz. Bildirimin tarafınızdan yapılması konusunda
yardımlarınızı rica ederiz
Saygılarımızla,

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu