Yayın İlkeleri

Coinyorumcap, pek çok farklı konuda içerik, haber ve hizmet sunan; kullanıcısı ile interaktif bir ortamda iletişim halinde olan ve bu amaçlar doğrultusunda, belirli yayın ilkelerini benimsemiş medya platformudur.

Coinyorumcap’teki temel amaç kripto paralara ilgi gösteren insanların haber alma hak ve özgürlüğünü sonuna kadar kullanabilmesinin sağlanması, bunun için gerekli özenin ve çabanın gösterilmesidir. Çabamız, adil ve açık fikirli olmak, çatışan değişik görüşleri, öngörüleri irdeleyerek belli başlı bakış açılarına yer vermektir.

Bu amacı gerçekleştirmek için bağımsız, özgür ve nesnel yayıncılığın tüm kurallarına uymak zorunludur. Haberde gerçekliği, güncelliği, nesnelliği, dengeli ve adil olmayı, yorumda ifade ve eleştiri özgürlüğünü esas alınır. Bu ilke yayıncılığımızda temel aldığımız insan haklarının yararı ilkesinin de özünü oluşturur.

Coinyorumcap’in yayınlarında gerçeklerin saptırılmamasına, abartılmamasına, sansürlenmemesine baskı ve çıkar gruplarının etkisi altında kalınmamasına özen gösterilir. Bu kapsamda gittikçe hızlanan medya dünyasının gerisinde kalmamak gibi bir gerekçe hata ve yanlışların haklı görülmesine yol açmaz. Hata ve yanlışlar hızla ve dürüst bir şekilde düzeltilir.

Haberlerde gerçeğe uygunluk esastır. Haberlerde gerçeğin tüm boyutlarına, karşıt görüş ve iddialara yer vermek zorunluluktur. İddiaların muhatabı olan kişi ve kurumlardan bilgi ve yanıt almak, alınamıyorsa bunu haberde belirtmek gereklidir. Farklı görüş ve değerlendirmeleri bilmenin temel bir okur hakkı olduğunu unutmamaktayız.

Haber ve yorumlarda somut belge ve kanıtlanabilir bilgi olmadıkça hiç kimse peşinen sorumlu ilan edilemez, okurun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi esas alınır. Resmi makamların üslubu ve dili yerine gerçeği anlatacak bir üslup ve dil kullanılır.

Haber ve yorumlarda yatırımcının çıkarını gözetmekten geri durulmaz. Bu kapsamda yatırımcıları zorda bırakacak yayın yapmaktan kaçınmaya özellikle yatırımcıları dikkate almaya ve korumaya özen göstermek gerekli ve zorunludur. Hızla değişen kripto para piyasasındaki ortamın yayınlarda bire bir karşılığını bulması, olup bitenin tüm renkleriyle ve boyutlarıyla okura izleyene dinleyene aktarılmasından vazgeçilemez.

Coinyorumcap’te çalışan yazarlar Coinyorumcap’in genel yayın ilkelerine uymayı kabul ederler. Bu temel çizgi dışındaki telkin, öneri, istek ve talimatları reddetme hakkına sahiptirler. Coinyorumcap çalışanları üstleri dışında kimseden işleriyle ilgili talimat almazlar.