Ekonomi

Enerji Şirketinden 12.5 Milyon Dolarlık Yatırımını Açıkladı!

Alfa Solar Enerji (ALFAS), hakim pay sahibi konumundaki Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş.’nin borsada satacağı hisselerden elde edilecek fonun kullanım alanını açıkladı.

Dev enerji şirketi, elde edilecek kaynağı yatırımların finansmanında değerlendirecek.

Alfa Solar’ın Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlara göre, şirket 12.5 milyon dolarlık bir yatırımı planlayarak enerji sektöründe faaliyet gösteren bir yazılım şirketine destek sağlamayı hedefliyor.

Bu stratejik hamle, şirketin teknoloji odaklı büyüme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, Alfa Solar Enerji, bir diğer önemli kararında Romanya’da enerji yatırımlarını sürdürme ve tamamlama hedefi koydu.

Alfa Solar Enerji, enerji sektöründeki bu stratejik adımlarla, şirketin büyüme hedeflerini güçlendirmeyi ve sektördeki liderliğini daha da pekiştirmeyi amaçlıyor.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Şirketimiz Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket“) hakim pay sahibi Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. (“Alfa Kazan“) tarafından Şirketimize ulaştırılan ve 20 Kasım 2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında;

  • Alfa Kazan’ın Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeyen hamiline yazılı B Grubu paylarından,
  • Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin toplamda yaklaşık %2,99’una tekabül eden, her biri 1,00 TL ve toplamda 11.039.999 TL nominal değerde 11.039.999 adet B grubu hamiline yazılı paylarının Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görebilmesi için gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK“) nezdinde gerekli başvuruları gerçekleştirdiği ve MKK nezdinde gerekli süreçlerin tamamlanması akabinde,
  • söz konusu payların, Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görebilir nitelikte paylara dönüşümünün tamamlanacağı hususu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Alfa Kazan’ın, söz konusu payların,

Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görebilir nitelikte paya dönüşümüne ilişkin bu kararı, payların kısmen veya tamamen, gelecekte yapılabilecek birden çok işlemle, zaman içinde satılmasına yönelik bir imkân oluşturmak suretiyle Alfa Kazan’ın Şirketimizin büyümesine ve yatırımlarına olan desteğinin devamı hususunda Alfa Kazan’a bir esneklik sağlanmasını hedeflemektedir.

Söz konusu payların satılması halinde Alfa Kazan, söz konusu satıştan elde edilecek net gelirleri, (bunlarla sınırlı olmamak üzere) Şirketimize hissedar kredisi olarak ve/veya Şirketimizin %99 oranında hakim ortağı olacağı yeni kurulacak bir bağlı ortaklığına, hissedar kredisi olarak ve/veya emisyon primli sermaye artırımı yapılmak suretiyle aktarmak niyetindedir ve söz konusu net gelirler, Şirketimiz tarafından yatırımların finansmanında kullanılacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, [20 Kasım] 2023 tarihinde alınan karar ile, Alfa Kazan tarafından aktarılacak olan fonların tamamının, Şirketimiz menfaatleri doğrultusunda aşağıda planlanan yatırımların finansmanı amacıyla kullanılmasına karar verilmiştir:

Yatırımcısı mağdur hisse 1 yıldır işleme kapalı !

Yatırımcısı mağdur hisse 1 yıldır işleme kapalı !

  1. Şirketimizin 20 Kasım 2023 tarihli özel durum açıklamasında anılan işlem çerçevesinde, yaklaşık 12,5 milyon ABD Doları meblağ ile enerji sektöründe faaliyet gösteren bir yazılım şirketinin sermayesinde pay ediniminde bulunulması,
  2. Şirketimizin halihazırda Romanya’da gerçekleştirmekte olduğu yenilenebilir enerji santrali yatırımlarının sürdürülmesi ve tamamlanması, ve
  3. Şirketimizin halihazırda Türkiye’de satın almış olduğu 94 MW kurulu güçte olacağı öngörülen yenilenebilir enerji santrali projesine ilişkin ek proje geliştirme süreçlerinin sürdürülmesi ve tamamlanması.

Alfa Kazan tarafından bu aşamada potansiyel pay satışlarına ilişkin herhangi bir karar verilmediği ve gerekmesi halinde, kamuoyuna gerekli bilgilendirmelerin gecikmeksizin yapılacağı teyit edilmiştir.

Kamuya saygıyla duyurulur.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu