Hisse Önerileri

Lider Faktoring Hisse Önerisi / Tacirler Yatırım – (20.11.2023) Hisse Önerileri

Tavsiye: AL

Kapanış Fiyatı TL: 7,70
Hedef fiyat TL: 15,57
Getiri potansiyeli %102

Lider makroekonomik rövanş için hazır…

Lider Faktoring’i 12 aylık 15,57 TL hedef fiyatla araştırma kapsamımıza dahil ederken, %102 getiri potansiyeli ile AL tavsiyesi veriyoruz. i) şirketin ve ortakların sektördeki 30 yılı aşkın tecrübesi beraberinde güçlü know-how kapasitesi, ii) ekonomik konjonktürün faktoring şirketleri için en iyi ortamı oluşturması, iii) Lider Faktoring’in küçük/büyük müşterilere nüfuz ederek, portföyünü müşteri, sektörel, coğrafi bazda efektif olarak çeşitlendirmesi değerlememizin ana teması olarak öne çıkıyor. Yılın ilk 9 aylık döneminde gerçekleşen yüksek özkaynak karlılığı beraberinde 2024 yılında da gelir ve karlılık artışının devam edeceğini düşünüyoruz. Mevcut piyasa değeri açısından cazip olarak konumlandırdığımız şirket, 2023T dönemi tahminlerimizde 2.8x F/K, 2024T dönemi tahminlerimizde 1.4x F/K çarpanıyla işlem görmektedir.

Adım adım artan faiz ortamı, faktoring sektörünü destekliyor… Parasal sıkılaşma sürecinde gerçekleştirilen faiz artırımları, finansmana erişim ihtiyacı olan şirketler açısından alternatif olarak görülen faktoring sektörüne olan talebi güçlendirmektedir. Makroekonomik gelişmelerin bir sonucu olarak kaynak ihtiyacının artması, alternatif finansman teknikleri sağlayan faktoring şirketlerinin gelir ve karlılık makaslarını destekleyici unsur olarak öne çıkmaktadır. Faktoring finansmanına yönelik devam eden güçlü talebi de dikkate alarak, sektör genelindeki iyileşmenin güçlü şekilde 2024 yılı boyunca etmesini bekliyoruz.

Etkin kredi portföy yapısı ile rakiplerinden farklılaşıyor… Lider Faktoring, kredi risk yönetimi kapsamında kredi portföyünü etkin yöneterek sektörel, coğrafi, müşteri ve keşideci bazında çeşitlendirmektedir. Mevcut müşteri portföyünün coğrafi, sektörel, müşteri ve keşideci bazında çeşitlendirilmesi, Lider Faktoring’e sektördeki rakiplerine karşı, risk ve getirinin dengeli yönetiminde avantaj kazandırmaktadır. Yüksek özkaynak karlılığına sahip Lider Faktoring, büyüklü küçüklü müşteri yapısı ile banka faktoringlerinin ulaşamadığı potansiyele nüfuz ederken, güçlü tecrübesini kullanarak pazarda etkinliğini sürdürüyor. Bu durum, başta banka dışı faktoringler olmak üzere rakiplerine karşı olumlu ayrışmasına katkı sağlamaktadır.

Yüksek özkaynak karlılığı sürdürülebilir büyümeye katkı sağlıyor… Lider Faktoring, artan faktoring hacmini gerçekleştirdiği sermaye artışı ve güçlü özkaynak getirisi ile yıllar içerisinde büyümeye devam etmiştir. 20082022 yılları arasında faktoring sektörünü toplam özkaynakları %15 yıllık bileşik büyüme kaydederken, şirketin özkaynakları %20’lik yıllık bileşik büyüme performansı göstermiştir. 2023-2028 yıllarını kapsayan değerleme dönemimizde, şirket özkaynaklarının yıllık %29 bileşik büyüme oranıyla 4.6 milyar TL’ye ulaşacağını tahminliyoruz. 9A23 itibariyle yıllık bazda şirketin aktif karlılığı %20,13, özsermaye karlılığı %82,60 seviyesine yükselirken, 2024T dönemi için %70,6, 2025T dönemi için %56,1’lik ortalama özkaynak karlılığı öngörüyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Tacirler Yatırım

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu